Warsztaty ZUT

Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

zut17 103  Po sukcesie „Dnia Naukowca” w piątek 10. marca 2017r. postanowiliśmy dalej rozwijać pasje naukowe naszych uczniów. W tym celu piętnastoosobowa grupa uczniów wraz z organizatorem panią Joanną Misiewicz udała się na zajęcia odbywające się w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

   Młodzi naukowcy uczestniczyli w trzech blokach zajęć. Pierwsze warsztaty odbywały się w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt. W czasie zajęć uczniowie samodzielnie pobierali swój materiał genetyczny po to, aby przeanalizować, jaką postać genu kodującego enzym konwertujący angiotensynę I (gen ACE) posiadają. Uczniowie dowiedzieli się, że posiadanie wyłącznie delecyjnej wersji tego właśnie genu sprzyja występowaniu schorzeń miażdżycopochodnych, czyli osoba posiadająca taką wersję genu ma skłonności do chorób serca i zawału. Z powodu zbyt krótkiego czasu niestety nie byliśmy w stanie wykonać całości badania genetycznego (łącznie z elektroforezą i PCR), dlatego na wyniki będziemy musieli nieco poczekać. Zostaną one nam przesłane. Uczestnicy zajęć nie chcieli opuszczać laboratorium, tak bardzo podobały im się zajęcia.

  Drugi blok zajęć dotyczył biomateriałów. W Zakładzie Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych uczniowie samodzielnie wykonywali „mikrokapsułki” z roztworu alginianu, a następnie badali stabilność mikrokapsułek w środowisku silnych kwasów i zasad. Pan dr inż. Piotr Sobolewski opowiedział o ciekawych zastosowaniach mikrokapsułek
w leczeniu cukrzycy, które mogą zawierać zdrowe komórki trzustki produkujące insulinę lub przenosić inne leki. Trzeba przyznać, że niektórzy nasi laboranci nie mogli się rozstać z wytworami swojej pracy, ale cóż nie wolno wynosić z laboratorium żadnych odczynników, nawet tak uroczych jak błękitne i fioletowe mikrokapsułki z ogonkami.

   Ostatnie zajęcia prowadził pan dr hab. Paweł Nawrotek wraz ze współpracownikami w Katedrze Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej. Uczniowie mieli okazję zobaczyć najnowocześniejsze wyposażenie laboratoriów mikrobiologicznych i zapoznać się z badaniami tam prowadzonymi na bakteriach i wirusach. Uczniowie dowiedzieli się wielu informacji na temat różnorodności mikroorganizmów oraz ich roli w środowisku i sposobach wykorzystania ich przez człowieka. Dzięki obserwacjom kolonii bakteryjnych dowiedzieliśmy się na przykład, że jedne z najstarszych bakterii Pseudomonas aeruginosa, czyli pałeczki ropy błękitnej, pachną jaśminem. Preparaty przyżyciowe mogliśmy oglądać w mikroskopie świetlnym i kontrastowo-fazowym, a kolonie na różnych podłożach w szalkach Petriego  i binokularze. Na koniec zajęć każdy uczestnik po dokładnej dekontaminacji, czyli odkażeniu i umyciu rąk, otrzymał certyfikat uczestnictwa w warsztatach pt. „Leeuwenhoek XXI - z mikroskopem do szkół", w ramach programu eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

   Czas zajęć minął nam bardzo szybko, ale mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii ZUT. Składam serdeczne podziękowania pracownikom naukowym prowadzącym zajęcia oraz pani dr inż. Małgorzacie Szewczuk za pomoc w organizacji zajęć.

 • zut17_001
 • zut17_002
 • zut17_003
 • zut17_004
 • zut17_005
 • zut17_006
 • zut17_007
 • zut17_008
 • zut17_009
 • zut17_010
 • zut17_011
 • zut17_012
 • zut17_013
 • zut17_014
 • zut17_015
 • zut17_016
 • zut17_017
 • zut17_018
 • zut17_019
 • zut17_020
 • zut17_021
 • zut17_022
 • zut17_023
 • zut17_024
 • zut17_025
 • zut17_026
 • zut17_027
 • zut17_028
 • zut17_029
 • zut17_030
 • zut17_031
 • zut17_032
 • zut17_033
 • zut17_034
 • zut17_035
 • zut17_036
 • zut17_037
 • zut17_038
 • zut17_039
 • zut17_040
 • zut17_041
 • zut17_042
 • zut17_043
 • zut17_044
 • zut17_045
 • zut17_046
 • zut17_047
 • zut17_048
 • zut17_049
 • zut17_050
 • zut17_051
 • zut17_052
 • zut17_053
 • zut17_054
 • zut17_055
 • zut17_056
 • zut17_057
 • zut17_058
 • zut17_059
 • zut17_060
 • zut17_061
 • zut17_062
 • zut17_063
 • zut17_064
 • zut17_065
 • zut17_066
 • zut17_067
 • zut17_068
 • zut17_069
 • zut17_070
 • zut17_071
 • zut17_072
 • zut17_073
 • zut17_074
 • zut17_075
 • zut17_076
 • zut17_077
 • zut17_078
 • zut17_079
 • zut17_080
 • zut17_081
 • zut17_082
 • zut17_083
 • zut17_084
 • zut17_085
 • zut17_086
 • zut17_087
 • zut17_088
 • zut17_089
 • zut17_090
 • zut17_091
 • zut17_092
 • zut17_093
 • zut17_094
 • zut17_095
 • zut17_096
 • zut17_097
 • zut17_098
 • zut17_099
 • zut17_100
 • zut17_101
 • zut17_102
 • zut17_103
 • zut17_104

Simple Image Gallery Extended

Joanna Misiewicz