III Dzień Mózgu

Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

dmozg17 004   Dnia 16 marca uczestniczyliśmy w konferencji z okazji III-go Dnia Mózgu w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie. Rozpoczynając ten uroczysty dzień uczniowie Zespołu Szkół Sportowych oraz zaproszonych gimnazjów woj. zachodniopomorskiego przystąpili do sprawdzenia wiadomości z zakresu biologii i fizjologii układu nerwowego i narządów zmysłów. Tematyka konkursu dotyczyła całości budowy i funkcji organizmu człowieka ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego.     Po zakończeniu konkursu obchody Dnia Mózgu oraz konferencję otworzył swoim przemówieniem dyrektor ZSS pan Jarosław Duda. Pierwszym prelegentem konferencji była pani dr hab. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego Małgorzata Puc, która przedstawiła prezentację na temat „Przyczyn alergii”. Pani profesor bardzo humorystycznie i z wielkim zaangażowaniem omówiła przyczyny alergii oraz wpływ alergenów na nasze życie uwzględniając rolę układu nerwowego i odpornościowego.

     Drugie wystąpienie dotyczyło zapotrzebowania mózgu na substancje organiczne. „Głodny mózg”, to temat prelekcji, którą wygłosiła pani dr n. med. Ewa Siwiec członek Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Wystąpienie było bardzo ciekawe, ponieważ uczniowie mogli się z niego dowiedzieć, jakie substancje są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania naszego mózgu.

    Następne wystąpienie należało do uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie. Nasi koledzy: Łucja Jackowska i Hubert Suda pod opieką pani Joanny Misiewicz przedstawili prezentację pt.: „Dlaczego tęcza jest tęczowa? Czyli jak kolorowy jest świat”. Młodzież w bardzo ciekawej prezentacji przedstawiła, czym właściwie są kolory i jak je widzimy. Oprócz sposobu widzenia człowieka przedstawili oni również, jak kolorowy świat widzą zwierzęta. Na koniec swojego wystąpienia uczniowie przygotowali mały quiz dla słuchaczy, dotyczący rozróżniania kolorów przez zwierzęta.

     Kolejne wystąpienie „Cel motywacja…” miało na celu zmotywować młodzież do osiągania sukcesów. Było to wystąpienie absolwenta szkoły XII LO w ZSS. Omawiał on na swoim przykładzie, jak ważna jest motywacja w osiągnięciu sukcesu sportowego i jak sami możemy się zmotywować do działania.

       Ostatnie wystąpienia mieli uczniowie kl. II a LO w ZSS Roksan Malicka i Nikola Deka. Dotyczyło ono wykorzystywania literatury w przygotowaniach do konkursu „Wiedzy o Mózgu” dla szkół ponadgimnazjalnych. Natomiast Julia Bielińska i Emilia Zając przedstawiły „Najnowsze badania nad mózgiem”, o których dowiedziały się z przeglądu artykułów popularno-naukowych czasopisma „Świat Nauki”.  Na zakończenie konferencji zostały wręczone nagrody zwyciezcom konkursu dla gimnazjalistów.

                Bardzo dziękujemy uczniom ZSS za zaproszenie do udziału w konferencji, szczególnie pani Małgorzacie Majewskiej, organizatorce Dnia Mózgu.

 • dmozg17_001
 • dmozg17_002
 • dmozg17_003
 • dmozg17_004
 • dmozg17_005
 • dmozg17_006
 • dmozg17_007
 • dmozg17_008
 • dmozg17_009
 • dmozg17_010
 • dmozg17_011
 • dmozg17_012
 • dmozg17_013
 • dmozg17_014
 • dmozg17_015
 • dmozg17_016
 • dmozg17_017
 • dmozg17_018
 • dmozg17_019
 • dmozg17_020
 • dmozg17_021
 • dmozg17_022

Simple Image Gallery Extended

Alicja Humińska

Joanna Misiewicz