Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

krew18092017 01718 września 2017 roku rozpoczęliśmy jedenasty rok oddawania honorowo krwi. W naszej szkole jest to już tradycja, ponieważ nasi uczniowie wiedzą, że oddając krew ratują innemu człowiekowi życie. Nasi uczniowie oddali 6,3 lita krwi i 0,6l osocza.

 

Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi:

 • Kwalifikowany jest przez lekarza do oddania krwi, osocza, na podstawie oceny informacji zawartych w wypełnionym kwestionariuszu dla dawców krwi, wywiadu lekarskiego, badania przedmiotowego uwzględniającego wyniki pomocniczych badań diagnostycznych,
 • W obecności lekarza przed każdym zabiegiem pobrania krwi, osocza wyraża w kwestionariuszu pisemną zgodę na określony zabieg.
 • Dawca w każdej chwili podczas donacji może wycofać zgodę na oddanie krwi, a po oddaniu krwi może poinformować, że jego krew nie nadaje się do przetoczenia.
 • Badanie lekarskie pozwala wykryć szereg sytuacji, w których oddawanie krwi jest przeciwwskazane. Przeciwwskazania mogą być bezwzględne, dyskwalifikujące badaną osobę na stałe lub względne dyskwalifikujące czasowo.
 • Warunkiem zakwalifikowania badanej osoby do oddania krwi jest dobry stan zdrowia. Jeżeli badana osoba jest poddawana leczeniu lekarz wyraża zgodę na zakwalifikowanie jej do oddawania krwi po wnikliwej ocenie stanu zdrowia. W takim przypadku lekarz może zwrócić się z prośbą o przedstawienie opinii od lekarza specjalisty o braku przeciwskazań do odawania krwi. 
 • Badanie lekarskie poprzedzające pobranie krwi od kandydata na dawcę krwi lub od dawcy krwi obejmuje:
  - wywiad medyczny
  - skrócone badanie przedmiotowe
 • krew18092017_001
 • krew18092017_002
 • krew18092017_003
 • krew18092017_004
 • krew18092017_005
 • krew18092017_006
 • krew18092017_007
 • krew18092017_008
 • krew18092017_009
 • krew18092017_010
 • krew18092017_011
 • krew18092017_012
 • krew18092017_013
 • krew18092017_014
 • krew18092017_015
 • krew18092017_016
 • krew18092017_017

Simple Image Gallery Extended